JOINT STOCK COMPANY«TITANIUM INSTITUTE»
 • RU
 • UA
 • EN
 • Tel.: +38(061)2899100

  Виробництво титану

  • Технологія отримання титанових шлаків
  • Технологія отримання тетрахлориду титану
  • Глибоке очищення тетрахлориду титану
  • Установка для магнієтермічного відновлення губчастого титану
  • Технологія отримання губчастого титану
  • Використання спечених титанових виробів в різних галузях народного господарства
  • Технологія вакуумної сепарації реакційної маси
  • Технологія отримання титанових порошків та виробів з них
  • Технологія отримання гідриду титану
  • Технологія легування та рафінування титанових порошків
  • Технологія перероблення лому титану та титанових сплавів

  Виробництво магнію

  • Технологія електролітичного виробництва магнію
  • Бездіафрагменний електролізер для виробництва магнію
  • Потокова технологія виробництва магнію
  • Технологія безперервного рафінування магнію
  • Технологія виробництва гранульованого манію
  • Технологія десульфурації чавуну гранульованим магнієм
  • Технологія приготування магнієвих сплавів

  Виробництво рідкісних металів

  • Технологія магнієтермічного отримання губчастого цирконію
  • Технологія отримання Ti-Zr лігатур
  • Технологія отримання германію
  • Технологія отримання літію
  • Технологія отримання металевого галію

  Перероблення відходів

  • Технологія утилізації пульпи та кеку титанового виробництва
  • Технологія отримання чистого пентаоксиду ванадію з хлорид них відходів титанового виробництва
  • Технологія очищення промислових відхідних газів
  • Технологія очищення промислових та побутових стічних вод
  • Технологія утилізації «червоних» шламів виробництва глинозему

  Інші виробництва

  • Технологія отримання пігментного діоксиду титану
  • Технологія отримання цинквміщуючого клінкеру
  • Технологія отримання концентратів для виробництва феросплавів
  • Технологія отримання феротитану

  Производство губчатого титана полная схема рус