Розробки ПАТ «Інститут титану»


Виробництво магнію
 • Технологія виробництва магнію
 • Бездіафрагменний магнієвий електролізер
 • Поточна технологія виробництва магнію
 • Безперервне рафінування магнію
 • Технологія виробництва гранульованого манію
 • Спосіб десульфурації чавуну гранульованим магнієм
 • Приготування магнієвих сплавів
Виробництво титану
 • Технологія отримання титанових шлаків
 • Технологія отримання тетрахлориду титану
 • Глибоке очищення тетрахлориду титану
 • Установка для магнієтермічного відновлення губчастого титану
 • Технологія отримання губчастого титану
 • Використання спечених титанових виробів в різних галузях народного господарства
 • Технологія вакуумної сепарації реакційної маси
 • Технологія отримання титанових порошків та виробів з них
 • Технологія отримання гідриду титану
 • Технологія легування та рафінування титанових порошків
Виробництво рідкісних металів
 • Технологія магнієтермічного отримання губчастого цирконію
 • Технологія отримання Ti-Zr лігатур
 • Технологія отримання германію
 • Технологія отримання літію
 • Технологія отримання металевого галію
Перероблення відходів
 • Технологія утилізації пульпи та кеку титанового виробництва
 • Технологія отримання чистого пентаоксиду ванадію з хлорид них відходів титанового виробництва
 • Технологія очищення промислових відхідних газів
 • Технологія очищення промислових та побутових стічних вод
 • Технологія утилізації «червоних» шламів виробництва глинозему
Інші виробництва
 • Технологія отримання пігментного діоксиду титану
 • Технологія отримання цинквміщуючого клінкеру
 • Технологія отримання концентратів для виробництва феросплавів
 • Технологія отримання феротитану