Основними завданнями ТИТАНПроекту є:
 • підвищення технічного рівня підприємств в галузі виробництва титану, магнію, глинозему, алюмінію, нікелю, цирконію, ванадію, танталу, ніобію, рідкісноземельних металів, напівпровідникових, вуглеграфітових та порошкових матеріалів;
 • забезпечення підвищення вилучення кольорових металів та комплексного використання сировини з утилізацією відходів виробництва;
 • розроблення нового та модернізація діючого обладнання в галузі виробництва титану, магнію, алюмінію та їх порошків, електродного, напівпровідникового та інших виробництва;
 • організація та здійснення модернізації, технічного переозброєння, реконструкції існуючих виробництв та курирування будівництва нових;
 • розроблення бізнес-планів та схем розвитку курированих підприємств.
До складу ТИТАНПроекту входять такі підрозділи:
 • бюро головних інженерів;
 • група по роботі із закордонними замовниками;
 • металургійний відділ;
 • конструкторський відділ;
 • електротехнічний відділ;
 • будівельний відділ;
 • відділ КВП та автоматики;
 • сантехнічний відділ.
ТИТАНПроект

ТИТАНПроект є структурним підрозділом ПАТ «Інститут титану», предметом діяльності якого є виконання функцій проектної організації в галузі проектування виробництв первинної кольорової металургії (титано-магнієвого, електродного, алюмінієвого, напівпровідникового та інших), включаючи газове господарство.

В ТИТАНПроекті діє система менеджменту якості. Вперше Сертифікат якості (реєстраційний № 751009262) Інститут титану отримав 5 березня 2003 року від міжнародного органу з сертифікації німецької фірми TÜV-CERT про те, що він упровадив та застосовує систему менеджменту якості у галузі «Розробка та впровадження технологій і обладнання промислових підприємств металургійних та хімічних виробництв, інжинірингові послуги» за вимогами ISO 9001:2000.

В останні роки ТИТАНПроект виконував проектні робот для таких підприємств України: ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», ВАТ «Запорізький алюмінієвий комбінат», ВАТ «Укрграфіт», ТОВ «Побузький феронікелевий комбінат», ВАТ «Укрцинк», ВАТ «Запоріжкокс», «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат», ТОВ «Валки-Ільменіт», Житомирська обл., ТОВ «Міжріченський ГЗК» та інш.