АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«ІНСТИТУТ ТИТАНУ»
 • RU
 • UA
 • EN
 • Тел.: +38(061)2899100

  Центр сертифікаційних випробувань кольорових металів, стандартних зразків та метрологічного забезпечення аналітичного контролю (ЦСВМАК) атестований у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України (Свідоцтво про атестацію №06544-5-1-2/3-ГОМС, реєстраційний №3813-85 ВЛ від 01.07.2013 р.); є Головною організацією метрологічної служби (ГОМС) Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України; атестований як Центр галузевої служби стандартних зразків (Ц ГССЗ) (Свідоцтво про атестацію №06544-5-3-3/2-Ц ГССЗ від 29.09.2010 р.).

  Центр складається з двох лабораторій -лабораторії хімічних, фізико-хімічних методів досліджень та аналізу (№13) та лабораторії фізичних, спектро-хімічних досліджень та аналізів (№18).

  Спеціалізація ЦСВМАК:

  • сертифікаційні випробування;
  • арбітражні аналізи; проведення експертиз нормативної документації при розробці методик виконання вимірів на підприємствах і в організаціях України;
  • розробка нових методик аналізу з урахуванням вимог міжнародних стандартів;
  • розробка, виготовлення і атестація стандартних зразків всіх категорій;
  • підтвердження технічної компетентності вимірювальних лабораторій підприємств і організацій України.

  Діяльність ЦСВМАК:

  • мабезпечення єдності вимірів на підприємствах і організаціях України;
  • методичне керівництво щодо підвищення якості аналітичного контролю у вимірювальних лабораторіях підприємств і організацій України;
  • розробка і удосконалення схем аналітичного контролю підприємств;
  • розробка державних стандартів, технічних умов і іншої нормативної документації на продукти і продукцію підприємств і організацій;
  • розробка методик виконання вимірів вмісту компонентів у технологічних продуктах і готовій продукції підприємств і організацій хімічними, спектральними і рентгеноспектральними методами аналізу;
  • метрологічна експертиза документації при розробці методик виконання вимірів, розробці стандартних зразків складу і властивостей речовин і матеріалів для підприємств і організацій;
  • розробка і випуск стандартних зразків складу і властивостей речовин та матеріалів категорій: міждержавні, державні, галузеві і стандартні зразки підприємств;
  • виконання контрольних і арбітражних аналізів в об’єктах кольорової, чорної металургії, рідкісноземельних, вуглеграфітових матеріалах наступними методами аналізу: фотометричним, спектрофотометричним, емісійно-спектральним, кулонометричним, гравіметричним, потенціометричним, атомно-абсорбційним, рентгенофлюоресцентним.

  У закріпленій галузі промислового виробництва ЦСВМАК використовує біля 300 ГОСТів, ДСТУ, ТУ як на кольорові метали, так и на різні види супутньої продукції. За останні два роки знову розроблено більше 30 ТУ, понад 100 методик виконання вимірювань, біля 100 стандартних зразків різних категорій.

  ПАТ «Інститут титану» першим в Україні розпочав випуск державних та галузевих стандартних зразків для алюмінієвого та глиноземного виробництв, розробив державні стандартні зразки рутілового, цирконового та дистен-силіманітового концентратів.

  Складності при виготовленні державних стандартних зразків (СЗ), високі метрологічні вимоги до їх випуску потребують тісної роботи з багатьма підприємствами України. Так, при міжлабораторному атестаційному аналізі стандартних зразків складу бокситів, глинозему, червоного шламу, алюмінію, цирконієвого, рутілового та дистен-силіманітового концентратів взяли участь біля 30 лабораторій підприємств, організацій кольорової металургії та науково-дослідних інститутів. Таке співробітництво дозволяє проводити атестаційний аналіз, спрямований на покращення якості розроблюваних СЗ, рекомендувати використання конкретних методик виконання вимірювань та засобів вимірювальної техніки в аналітичному контролі виробництва кольорових металів та виконати випробування СЗ на новому аналітичному обладнанні підприємств: атомно-абсорбційних спектрофотометрах, атомно-емісійних спектрофотометрах з індуктивно зв’язаною плазмою, аналізаторах сірки, кисню, азоту та вуглецю тощо.

  У міжлабораторному атестаційному аналізі беруть участь підприємства: ВАТ «Пікалівське об’єднання «Глинозем», ВАТ «Бокситогорський глинозем», ВАТ «Волховський алюміній», ВАТ «Волгоградський алюміній», ВАТ «Новокузнецький алюмінієвий завод», ВАТ «СУАЛ», «Каз-СУАЛ», м. Кандалакша, ВАТ «Красноярський алюмінієвий завод», ВАТ «Верхньо-Салдинське металургійне виробниче об’єднання», Чепецький МЗ, ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», ВАТ «Запорізький алюмінієвий комбінат», «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат, ВАТ «Запоріжабразив», ВАТ Металургійний комбінат»Азовсталь», КП «Південукргеологія», Фізико-хімічний інститут НАН України, м. Одеса, ВАТ «Сумське машинобудівельне науково-виробниче об’єднання», Південний машинобудівний завод та інші підприємства, науково-дослідні та академічні інститути.