АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«ІНСТИТУТ ТИТАНУ»
 • RU
 • UA
 • EN
 • Тел.: +38(061)2899100

  1. Установчі документи:
  нова редакція статуту_2023_
  виписка з ЄДР
  Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

  1.1. Додаткова інформація

  Структура власності Товариства:
  структура власності АТ ІНСТИТУТ ТИТАНУ

  – Органами Товариства є:
  (1) Вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів;
  (2) Виконавчий орган Товариства (одноосібний)– Генеральний директор;

  – Загальні збори (положення, повідомлення, проекти рішень, протоколи загальних зборів та інше):
  100 відсотків акцій належить державі Україна в особі органу управління.
  До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів.
  Повноваження загальних зборів, передбачені статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та внутрішніми документами акціонерного товариства, здійснюються акціонером одноосібно.
  Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів.

  – Виконавчий орган Товариства (одноосібний):
  Генеральний директора Товариства Бренера Віктора Олександровича (наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04.07.2018 №82-п) органом управління в особі Фонду державного майна України наказом від 08.07.2022 №723 затверджений Додатковою Угодою №3 до Контракту з Генеральним директором.
  Генеральний директор здійснюєкерівництво поточної діяльності Товариством, забезпечує виконання інших завдань, передбачених законодавством, Статутом Товариства та контрактом.
  Рішення про обрання та припинення повноважень генерального директора приймається Загальними зборами.
  Права i обов’язки генерального директора Товариства визначаються законодавством, Статутом, а також контрактом, що укладається з ним.

  – Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства:
  У товариства відсутні філії та представництва.

  – Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства:
  У Товариства відсутній власний кодекс корпоративного управління, так як відсутнєрішення щодо його затвердження.
  Товариство дотримується ключових вимог та рекомендацій Кодексу корпоративного управління, затвердженого рішенням НКЦПФР.

  2. Регулярна інформація:

  Повідомлення про несвоєчасне розкриття річної регуляторної інформації за 2020 рік

  за 2020

  Дата розміщення 21.04.2021.

  Повідомлення про несвоєчасне розкриття річної регуляторної інформації за 2019 рік

  за 2019

  Дата розміщення 21.04.2021.

  2.1. Річна інформація:
  2018
  Річний звіт_2018

  Дата розміщення 14.12.2020 р.

  2.2. Інша інформація:
  Емітентом не здійснюється розкриття проміжної інформації.

  3. Особлива інформація:
  3.1. Повідомлення про зміну типу акціонерного товариства
  повідомлення про зміну типу акціонерного товариства

  Дата розміщення 28.10.2021.

  3.2. Зміна складу посадових осіб емітента:
  Звільнено_голов_бух_Дорогову К.В.

  Дата розміщення 30.01.2020.

  Призначено_в.о.голов_бух_Сперанську О.С.

  Дата розміщення 30.01.2020.

  Призначено_голов_бух_Роіну Г.В.

  Дата розміщення 08.05.2020.