АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«ІНСТИТУТ ТИТАНУ»
 • RU
 • UA
 • EN
 • Тел.: +38(061)2899100

  ТИТАНПроект

  ТИТАНПроект є структурним підрозділом АТ «ІНСТИТУТ ТИТАНУ», предметом діяльності якого є виконання функцій проектної організації в галузі проектування виробництв первинної кольорової металургії (титано-магнієвого, електродного, алюмінієвого, напівпровідникового та інших), включаючи газове господарство.

  В ТИТАНПроекті діє система менеджменту якості.
  Вперше Сертифікат якості (реєстраційний № 751009262) Інститут титану отримав 5 березня 2003 року від міжнародного органу з сертифікації німецької фірми TÜV-CERT про те, що він упровадив та застосовує систему менеджменту якості у галузі «Розробка та впровадження технологій і обладнання промислових підприємств металургійних та хімічних виробництв, інжинірингові послуги» за вимогами ISO 9001:2000.

  У лютому 2020 року АТ «ІНСТИТУТ ТИТАНУ» успішно пройшов сертифікаційний аудит, проведений ТОВ «Глобал Сертифік», на відповідність системи менеджменту якості вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 з метою підтвердження того, що діюча на підприємстві система менеджменту якості забезпечує якість проектних робіт, стабільність і надійність послуг, що надаються нашим партнерам. Галузь сертифікації – «Розробка та впровадження технологій і устаткування на підприємствах металургійної та хімічної промисловості. Інжинірингові послуги». Термін дії Сертифікату – 3 роки.

  В останні роки ТИТАНПроект виконував проектні робот для таких підприємств України: ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», ВАТ «Запорізький алюмінієвий комбінат», ВАТ «Укрграфіт», ТОВ «Побузький феронікелевий комбінат», ВАТ «Укрцинк», ВАТ «Запоріжкокс», «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат», ТОВ «Валки-Ільменіт», Житомирська обл., ТОВ «Міжріченський ГЗК» та інш.

  Основними завданнями ТИТАНПроекту є:

  • підвищення технічного рівня підприємств в галузі виробництва титану, магнію, глинозему, алюмінію, нікелю, цирконію, ванадію, танталу, ніобію, рідкісноземельних металів, напівпровідникових, вуглеграфітових та порошкових матеріалів;
  • забезпечення підвищення вилучення кольорових металів та комплексного використання сировини з утилізацією відходів виробництва;
  • розроблення нового та модернізація діючого обладнання в галузі виробництва титану, магнію, алюмінію та їх порошків, електродного, напівпровідникового та інших виробництва;
  • організація та здійснення модернізації, технічного переозброєння, реконструкції існуючих виробництв та курирування будівництва нових;
  • розроблення бізнес-планів та схем розвитку курированих підприємств.

  До складу ТИТАНПроекту входять такі підрозділи:

  • бюро головних інженерів;
  • група по роботі із закордонними замовниками;
  • металургійний відділ;
  • конструкторський відділ;
  • електротехнічний відділ;
  • будівельний відділ;
  • відділ КВП та автоматики;
  • сантехнічний відділ.