АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«ІНСТИТУТ ТИТАНУ»
 • RU
 • UA
 • EN
 • Тел.: +38(061)2899100

  Історія АТ «Інститут титану»

  У серпні 1956 р. в Запоріжжі на базі Дніпровського титано-магнієвого заводу, що тоді будувався, було організовано філію ДСПІ (Державного спеціального проектного інституту), призначену забезпечити проектною та конструкторською документацією первістка вітчизняної титанової промисловості – Дніпровський титано-манієвий завод. Ця дата й стала днем народження Інституту титану.

  Проектувальники та конструктори інституту за два роки розробили дослідні зразки та обладнання для другої черги заводу, виконали проекти об’єктів основного та допоміжного виробництв.

  У 1958 р. філія перетворюється в Український проектний інститут кольорової металургії «Укрдіпрокольормет». Виконуючи основні роботи з розвитку виробництва титану в м. Запоріжжі, інститут проводив генеральне проектування й інших об’єктів кольорової металургії України. До початку 1960 р. склався творчий колектив проектувальників та дослідників, укріпилася матеріальна база інституту. У складі інституту створюється науково-дослідна частина.

  В лабораторіях проводилися дослідження у галузі вдосконалення виробництва алюмінію, титану, кремнійорганічних сполук, розроблювалися нові методи аналізу, проводились фізико-хімічні дослідження.

  Не маючи власної експериментальної бази, інститут проводив перші дослідження безпосередньо на промислових агрегатах, у лабораторіях та цехах титано-магнієвого, алюмінієвого, електродного заводів. У роботі приймали активну участь спеціалісти підприємств. Тематична спрямованість відповідала основним та актуальним виробничим задачам. Росла й укріплювалася проектна частина інституту, збільшувалися обсяги робіт, що виконувалися, підвищувалася їх якість, зростав авторитет інституту серед підприємств-замовників, керівних органів та співвиконавців.

  З розвитком інституту, підвищенням кваліфікації працівників розширювалися науково-дослідні та проектні роботи у галузі виробництва титану. В 1960-1965 рр. виконувався ряд крупних проектів та конструкторських розробок для Запорізького титано-манієвого комбінату. Широкий розвиток отримали науково-дослідні роботи із створення руднотермічних печей закритого типу та з розроблення технології виплавлення в них титанових шлаків, із створення високопродуктивних хлораторів, ефективних систем конденсації, апаратів відновлення та сепарації великої циклової продуктивності для отримання губчастого титану, був здійснений комплекс робіт з підвищення якості губчастого титану.

  Титано-магнієва промисловість в СРСР створювалася у стислі терміни. Зростаюча потреба у титані зумовлювала високі темпи розвитку. Це викликало необхідність залучення творчих сил. Величезний обсяг робі з проектування підприємств, конструювання обладнання для наукових досліджень, освоєння техніки та технології був виконаний Інстиуттом титану при будівництві та реконструкції титано-магнієвих комбінатів: Запорізького, Березніковського, Усть-Каменогорського у співпраці зі спеціалістами ВАМІ, Гіредмету, а також працівників вищенаведених комбінатів. Взаємний обмін досвідом, творча співдружність цих колективів допомагали освоєнню у короткі терміни проектних потужностей підприємств. В 1965 р. Інститут титану був призначений головним галузевим інститутом з титано-магнієвої промисловості та перейменований у Всесоюзний науково-дослідний і проектний інститут титану.

  У подальші роки здійснюється передання інституту від ВАМІ всієї тематики науково-дослідних робіт щодо виробництва титану, а також функцій головного інституту щодо виробництва магнію. Відповідно до спеціалізації інституту відбуваються корінні структурні зміни, створюються нові лабораторії та укріплюється його матеріально-технічна база.

  В 1971 році Інститут титану об’єднують з ДТМЗ з утворенням ЗТМК. В 1976 році інститут знову стає самостійним – Всесоюзним науково-дослідним і проектним інститутом титану, відповідальним за розвиток виробництва титану і магнію. До його складу передається Березніковська філія (колишня філія інституту ВАМІ), що суттєво укріплює Інститут титану та підвищує обсяг виконуваних науково-дослідних та проектних робіт, особливо, на Березніковському титано-магнієвому комбінаті та Солікамському магнієвому заводі.

  70-ті та 80-ті роки минулого сторіччя характеризуються постійним нарощуванням обсягів та якості виконуваних науково-дослідних робіт, укріпленням творчого співробітництва зі спеціалістами промислових підприємств та інститутів-співвиконавців. Інституту титану були передані функції генерального проектувальника Березніковського титано-магнієвого та Усть-Каменогорського титано-магнієвого комбінатів. На Запорізькому титано-магнієвому комбінаті особливо слід відзначити виконаний у цей період великий та дуже важливий обсяг робіт з проектування та створення виробництв напівпровідникового комплексу: германію та особливо кремнію. Одночасно важливі роботи виконувалися й на інших промислових підприємствах: на Солікамському магнієвому заводі, Закарпатському дослідному заводі, Дніпровському алюмінієвому заводі, Калуському магнієвому заводі, Дніпровському електродному заводі, Вуглекомпозиті, Кремнійполімері тощо.

  На базі виконаних науково-дослідних та проектних робіт було здійснено будівництво нових об’єктів, а головне – проведено реконструкцію підприємств та модернізацію обладнання. Це сприяло перетворенню титано-магнієвої підгалузі у великомасштабне сучасне виробництво, оснащене потужним та високоефективним технологічним обладнанням, що дозволяло забезпечити гарантовану високу якість продукції.

  Великий комплекс науково-технічних та проектних робіт був проведений на переділі хлорування титанових шлаків та очищення тетрахлориду титану. В Інституті титану виконувалися роботи щодо вдосконалення існуючих та розроблення нових способів очищення чотирьоххлористого титану, вивченню хімічного складу домішок складних речовин, що містяться у ньому, та методів їх видалення. Впровадження результатів досліджень дозволило на всіх титано-магнієвих комбінатах різко підвищити якість продукції та збільшити потужність обладнання.

  За короткий період об’єднаними зусиллями наукових працівників, проектувальників та виробників були створені потужні високоефективні апарати та здійснено на всіх підприємствах повну реконструкцію. Одночасно із вдосконаленням апаратури проводився великий комплекс робіт з підвищення якості губчастого титану.

  У співробітництві із ВАМІ було здійснено розроблення обладнання та повну реконструкцію цехів електролізу магнію на всіх підприємствах підгалузі з встановленням нових високопродуктивних бездіафрагменних електролізерів. Це дозволило підвищити продуктивність їх на 20 %, забезпечити приріст обсягів виробництва без збільшення чисельності персоналу, зменшити питомі витрати електроенергії на 1400-2000 кВт/год., підвищити вихід хлору на 100 кг/т, значно покращити санітарно-гігієнічні умови праці, ліквідувати працемісткі операції заміни катодів, механізувати видалення шламу. У співдружності із спеціалістами ВАМІ, Березніковського титано-магнієвого комбінату та Солікамського магнієвого заводу розроблено та впроваджено поточну технологію електролітичного отримання магнію з карналітової сировини. У співпраці із спеціалістами чорної металургії проведений великий комплекс робіт із розроблення технології отримання гранульованого магнію та його застосування для глибокого очищення чавуну від сірки (десульфурація).

  Особливе місце в роботі інституту займає пошук областей раціонального використання титану та його сплавів у цивільних галузях промисловості. Одна з найважливіших та перспективних робіт, якими займається інститут, – створення технології отримання порошків титану. Розроблено теоретичні основи отримання порошків методом електролізу та створено дослідно-промислові електролізери. Зусиллями колективу створено технологію та апаратуру для виробництва порошків та виробів з них, яку було освоєно в дослідному цеху на ЗТМК, а в подальшому – на Запорізькому металургійному дослідно-промисловому заводі Інституту титану (ЗМДЗ). Цю технологію також було впроваджено на Закарпатському дослідному заводі Інституту титану.

  В інституті був створений крупний аналітичний відділ, оснащений сучасними аналітичними приладами та технікою, а потім на його базі було створено Центр сертифікаційних випробувань кольорових металів, стандартних зразків та метрологічного забезпечення аналітичного контролю (ЦСВМАК) .

  Важкі часи наш інститут, як і більшість проектних та науково-дослідних інститутів, пережив на початку 90-х років після розпаду Радянського Союзу. У зв’язку із скороченням обсягів виробництва на всіх комбінатах та заводах, я якими співпрацював наш інститут, різко скоротилися замовлення на виконання науково-дослідних та проектних робіт. Практично припинилося централізоване фінансування робіт. З складу інституту вийшла й стала самостійним Російським інститутом титану і магнію Березніковський філія, вийшов зі складу інституту також й Закарпатський дослідний завод. В 1993 році зупинився Запорізький титано-магнієвий комбінат, що фактично припинило роботи для головного замовника.

  В той же час наказом Міністра промисловості № 89 від 11.05.1993 року Інститут титану призначений провідним з проведення науково-дослідних та конструкторських робіт, проектування підприємств кольорової металургії України, а наказом Міністра промисловості № 209 від 16.09.1993 року Інститут титану перейменовано у Державний науково-дослідний та проектний інститут титану.

  Все це вимагало реструктуризації роботи інституту, знаходження нових крупних замовників, забезпечення надійного фінансування виконуваних робіт. В цих умовах було прийнято рішення – основні зусилля направити на розширення закордонних контрактів, на пошук замовників робіт та укладення з ними контрактів.

  В цей час величезну роль для подальшого існування та розвитку інституту мало укладення крупного контракту на проектування та будівництво магнієвого заводу в Ізраїлі на березі Мертвого моря на базі карналітової сировини. Цю роботу інститут виконував спільно з ВАМІ, Калуським магнієвим заводом, колишньою Березніковською філією інституту та іншими організаціями. Приймали активну участь в її виконанні практично всі відділи проектної части, магнієвий та аналітичний відділ науково-дослідної частини.

  В результаті виконання цього контракту в Ізраїлі було побудовано найсучасніший за технічними рішеннями завод з електролітичного отримання манію за поточною технологією, проектних потужностей якого було швидко досягнуто та перевищено.

  Завдяки цій роботі інституту вдалося зберегти основних спеціалістів, придбати необхідний досвід виконання робіт для закордонних об’єктів, оснастити інститут сучасною обчислювальною та іншою технікою та перейти на комп’ютерне проектування. В подальші роки інститут активно розвиває міжнародне співробітництво. Його діловими партнерами стають Китай, Індія, Австралія, Єгипет, Бразилія, Ізраїль, Канада та інші країни.

  Особливо слід відзначити роботи для Китайської Народної Республіки. Був виконаний проект та здійснено реконструкцію магнієвого виробництва на Фушунському алюмінієвому заводі. Запроектовано та введено до експлуатації два заводи з виробництва гранульованого магнію, на багатьох заводах чорної металургії у співпраці з Дніпропетровським інститутом чорної металургії запроектовано та пущено в роботу установки з десульфурації чавуну, пущено в роботу виробництво нержавіючої сталі. Будується завод з виробництва титанових шлаків.

  Одночасно проводилися великі науково-дослідні та проектні роботи в Україні. Передусім, слід відзначити комплекс робіт з відновлення та розвитку титанової промисловості України. В 1993-94 рр. спільно зі спеціалістами Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патону НАН України, ЗТМК та інших організацій було розроблено та затверджено Державну програму розвитку титанової промисловості України.

  В рамках виконання цієї програми здійснено великий комплекс робіт, серед яких потрібно відзначити, передусім, відновлення в 1998 році виробництва губчастого титану на Запорізькому титано-магнієвому комбінаті.

  На додаток до робіт на ЗТМК, спеціалісти інституту виконують значний обсяг робіт на інших підприємствах кольорової металургії України, таких як Побузький феронікелевий комбінат, Миколаївський глиноземний завод, Калуський магнієвий завод, АТ «Укграфіт» тощо.

  За період існування в Інституті титану виросло багато висококваліфікованих спеціалістів, які користуються заслуженим авторитетом не тільки в Україні та країнах СНД, але й на міжнародному рівні.

  Десятки спеціалістів захистили кандидатські дисертації. Вченими та спеціалістами інституту написано та видано десятки книг, сотні наукових статей, отримано багато авторських свідоцтв та патентів. Велику групу працівників Інституту титану нагороджено урядовими нагородами: орденами, медалями, медалями ВДНГ та іншими нагородами!

  В теперішній час, незважаючи на труднощі в роботі, яким піддається наш інститут , як і багато науково-дослідних та проектних організацій, Інститут титану – потужна організація, яка здатна вирішувати багато важких та складних задач з розроблення технологічних процесів та проектування промислових підприємств.

  Відповідно до наказу Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном від 30.03.2012 №55 Інститут титану перейменовано у ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ТИТАНУ» (ДП «ДНДП Інститут титану»).

  На підставі наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.02.2017 №198 ДП «ДНДП Інститут титану» реорганізовано у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТИТУТ ТИТАНУ» (АТ «ІНСТИТУТ ТИТАНУ»).

  Перелік афілійованих осіб

  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ТИТАНУ»

   

  п/п

  Афілійована особа

  Характеристика цінних паперів

  Кількість належних акцій

  у % відношенні

  1

  Держава в особі Міністерства економічного розвитку,  торгівлі  та сільського господарства України

  Прості іменні акції

  100%

   

   

  20.04.2018

  Свідоцтво про реєстрацію акцій

   

   

  У лютому 2019 року ПАТ «ІНСТИТУТ ТИТАНУ» був сертифікований ТОВ «Глобал Сертифік» – міжнародною аудитуючою компанією, акредитованим органом сертифікації систем менеджменту продукції, процесів і послуг – повноважним представником міжнародного органу з сертифікації «DEKRA Certification Sp. z o.o.».

  Сертификат – DEKRA 2019-2022 укр

  У лютому 2020 року АТ «ІНСТИТУТ ТИТАНУ» успішно пройшов сертифікаційний аудит, проведений ТОВ «Глобал Сертифік», на відповідність системи менеджменту якості вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 з метою підтвердження того, що діюча на підприємстві система менеджменту якості забезпечує якість проектних робіт, стабільність і надійність послуг, що надаються нашим партнерам. Галузь сертифікації – «Розробка та впровадження технологій і устаткування на підприємствах металургійної та хімічної промисловості. Інжинірингові послуги». Термін дії Сертифікату – 3 роки.

  У жовтні 2021 р. Фондом державного майна України як органом управління Товариства прийнято рішення про зміну типу товариства “ІНСТИТУТ ТИТАНУ” з Публічного акціонерного товариства на Акціонерне товариство (наказ Фонду від 05.10.2021 р. №1757).

  У жовтні 2022 року АТ «ІНСТИТУТ ТИТАНУ» пройшов державну атестацію у Міністерстві освіти і науки України та отримав Свідоцтво про державну атестацію наукової установи серія ДА №00561 від 31.10.2022 р.