АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«ІНСТИТУТ ТИТАНУ»
 • RU
 • UA
 • EN
 • Тел.: +38(061)2899100

  ПРОПОНУЄМО СПІВРОБІТНИЦТВО ІНВЕСТОРАМ ТА ПІДПРИЄМСТВАМ З ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

   

  ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА СФЕРИЧНИХ ТИТАНОВИХ ПОРОШКІВ

  АТ «ІНСТИТУТ ТИТАНУ» протягом останніх років активно розробляє та освоює високоефективні інноваційні технології виробництва титанових порошків, виробів з них, а також застосування їх у різних галузях, у тому числі й для адитивних технологій.
  У світлі сучасних тенденцій розвитку адитивних процесів найбільш перспективним та економічно вигідним методом виробництва порошків титану та титанових сплавів для 3D-процесів є технологія гідрування-дегідрування титанових матеріалів з подальшою сферидизацієюу плазмі.
  АТ «ІНСТИТУТ ТИТАНУ» пропонує до впровадження розроблену інноваційну високоефективну технологію гідрування-дегідрування легованого титану із замкнутим циклом використання водню.В результаті таких технологічних процесів можливе одержання несферичних (а при використанні сферидизатора – і сферичних) порошків титану та титанових сплавів для виготовлення деталей методами порошкової металургії та адитивних технологій, у тому числі для потреб аерокосмічної промисловості.
  Сферидизацію титанових порошків здійснює наш партнер – ТОВ «МУЛЬТІФЛЕКС».
  ТОВ «МУЛЬТІФЛЕКС» є виробником металевих порошків сферичної форми з різних сплавів.Виготовляє порошки для адитивних технологій, наплавлення та напилення з титанових, нікелевих, залізних, кобальтових та інших сплавів.
  Технологія сферидизації, що застосовується ТОВ «МУЛЬТІФЛЕКС», гарантовано забезпечує хімічний і гранулометричний склад та форму порошків.
  Переваги технології:
  • порошки мають високу якість та можуть бути використані в аерокосмічній промисловості, машинобудуванні, медицині;
  • порошки мають ідеальну сферичну форму, в них відсутні сателіти та внутрішні пори, що характерно для порошків, одержаних методом газової атомізації.

  ВИРОБНИЦТВО ПОРОШКІВ З ГІДРОВАНОГО ГУБЧАСТОГО ТИТАНУ

   

  АТ «ІНСТИТУТ ТИТАНУ» спільно з НДЦ «Титан Запоріжжя» пропонує інноваційну технологію з виробництва порошків титану низької собівартості методом гідрування-дегідрування з титану губчастого або інших титанвміщуючих матеріалів різноманітної якості та фракційного складу.

  На базі цієї технології АТ «ІНСТИТУТ ТИТАНУ» може поставити технологію та спроектувати виробництво титанових порошків бажаної продуктивності.

  У теперішній час ведуться дослідні роботи з опрацювання параметрів гідрування титану губчастого різних марок, а також відходів титану та його сплавів у вигляді обрізків прокату, прутків, болванок, штамповок, стружки.

  Технологічний процес забезпечує можливість варіювання якістю порошків та їх фракційним, хімічним складом, вмістом кисню, азоту, заліза, нікелю, магнію, алюмінію, ванадію, а також отримання високоякісних порошків необхідного гранулометричного складу (40-100 мкм) для адитивних технологій, синтезу виробів методами порошкової металургії, наплавлення, напилення та інш.

  Галузь застосування титанових порошків, отриманих за даною технологією:

  – хімічна, нафто- та газопереробна промисловість – корозійностійкі фільтрувальні елементи та фільтрувальні системи для рідин та газів, запірна арматура, кріпильні системи у складних кліматичних та корозійних умовах, гетерні системи, кільця Рашига;

  – медицина – титанове стоматологічне обладнання, штифти, імплантанти, кріпильні системи при переломах, скоби, лангети;

  – промисловість – повітряні фільтри, масляні фільтрувальні системи, самозмазувальні підшипники, втулки, кріпильні елементи, компонент для напилення;

  – металургія – лігатури, порошкові сплави, феротитан;

  – елементи для морського суднобудування;

  – вироби серії «Low cost» – пруткові напівфабрикати, метизна група, запірна арматура, фланці, деталі спеціальної геометрії, готові вироби складної форми;

  – вироби, аналогічні за характеристиками серійним литим та деформованим сплавам типу ВТ5, ВТ6, ВТ1-0 та інш., – пруткові напівфабрикати, метизна група, запірна арматура, фланці, деталі спеціальної геометрії, готові вироби складної форми

  Готові до діалогу зі всіма структурами, зацікавленими:

  – у виготовленні титанового порошку, необхідного для власних потреб виробництва;

  – у переробці титанового лому гідруванням;

  – у створенні та відпрацюванні технології з отримання порошку титанового методом гідрування-дегідрування з заданими властивостями та з подальшим виконанням всього комплексу проектних робіт.

   

  ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ ВИРОБІВ З ТИТАНОВИХ ПОРОШКІВ ТА СПЛАВІВ МЕТОДОМ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУГІЇ

   

  Технологія отримання виробів методом порошкової металургії заснована на холодному формоутворенні деталі або заготовки шляхом пресування та подальшого високотемпературного синтезу у вакуумі. Дана технологія дає можливість отримувати вироби з титанових сплавів та інших конструкційних матеріалів з високим рівнем фізичних та механічних властивостей, що відповідають стандартним сплавам. Сама технологія синтезу методом порошкової металургії забезпечує максимальний коефіцієнт використання матеріалу (понад 0,95) та високу технологічність, що відповідає масовому виробництву з великим ступенем автоматизації.

  У АТ «ІНСТИТУТ ТИТАНУ» спільно з НДЦ «Титан Запоріжжя» розроблено технологію отримання довгомірних пруткових заготовок з порошків титану діаметром до 80 мм та довжиною до 2000 мм. Окрім того, розроблено технологію кування спечених пруткових заготовок, що дає можливість отримати склад, структуру та властивості, які не поступаються відповідним показникам сплавів, отриманих за класичною технологією.

  У якості основного матеріалу для спечених виробів з титанового сплаву використовують порошки титанові за ТУ У 14-10-026-98, які виробляють на Запорізькому металургійному дослідно-промисловому заводі (ЗМДЗ) АТ «ІНСТИТУТ ТИТАНУ».

  Переваги технології отримання виробів з титанових порошків та сплавів на основі методу порошкової металургії:

  – можливість отримання низькотоннажних виробів;

  – отримання відповідальних деталей, в т.ч. у галузі двигунобудування;

  – виготовлення виробів з порошків із заданим хімічним складом, управління структурою сплавів, вмістом кисню, азоту, заліза, нікелю, магнію, алюмінію, ванадію у порошку титану;

  – можливість використання сумішей термомеханічних та гідрированих титанових порошків.

   

  Підприємствам, зацікавленим у впровадженні технологій виробництва порошків титанових та виробів з них, буде наданий весь комплекс послуг з розроблення відповідної технології та проектування.

  АТ «ІНСТИТУТ ТИТАНУ» може також реалізовувати порошок власного виробництва, отриманий як традиційним методом, так и методом гідрування титану губчастого.

  Для Українських підприємств в теперішній час гостро стає проблема імпортозаміщення продукції з титану та його сплавів, яку може бути вирішено шляхом впровадження пропонованих технологій.

   

   

  ВИРОБНИЦТВО ЛЕГОВАНОГО ГУБЧАСТОГО ТИТАНУ ДЛЯ АДИТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ОСНОВІ ПОРОШКІВ ТИТАНУ

   

  АТ «ІНСТИТУТ ТИТАНУ» пропонує для розроблення та впровадження сучасну, високоефективну інноваційну ресурсозберігаючу комплексну технологію отримання легованого губчастого титану для виробництва титанових сплавів та легованих метало порошкових композицій, в т.ч. для адитивних технологій на основі порошків титану.

  Впровадження даної технології дозволить виробляти сировину як для класичних (литих та деформованих) титанових сплавів, так і для новітніх напрямків виробництв (адитивні порошкові технології), які широко впроваджуються у високотехнологічних галузях промисловості, хімії, авіації, космічних технологіях та атомній енергетиці.

  Дана технологія дасть можливість виробляти ексклюзивний товар глибокої стадії перероблення із заданими системами легування для перспективних (ВТ-5, Ti-Mo-Al  та інш.) та широковикористовуваних (6%Al-4%V, Grade 5, Ti-O, Grade 3, ВТ-6 та інш.) титанових сплавів.

  Наші технологічні рішення дозволять підвищити додаткову вартість та конкурентоспроможність продукції, що виробляється.

  Інноваційними складовими та «ноу-хау» АТ «ІНСТИТУТ ТИТАНУ» у даній технології є:

  1  Технології та обладнання для отримання бінарних хлоридних сумішей.

  2 Технології та обладнання відновлення та вакуумної сепарації легованого титану губчастого із заданими системами легування із рівномірним розподілом легуючих елементів.

  3 Технології та обладнання для отримання дисперсних метало порошкових композицій для адитивних технологій методом гідрування-дегідрування.

  4 Технологія залучення напівпродуктів перероблення бітумної очистки тетрахлориду титану з високим вилученням цінних компонентів.